Jarní Covid sezóna 2021

-  -

Milí Žďáráci, ač jsme si to při zimním plánování závodů nechtěli připustit, došlo k očekávanému - závody nemohou proběhnout v klasickém stylu. Nachystali jsme pro vás ale náhradní variantu, a tak doufáme, že se vám bude líbit a pečlivě promyšlené trasy v krásném okolí Žďáru si užijete i v této komplikované době.


Náhradní varianta, říkejme jí režim COVID, tedy proběhne následovně:

Po celý měsíc, ve kterém se měl závod původně odehrávat, budou Žďáráci moci oběhnout trasu a zaznamenat svůj výkon. Tratě zůstávají platné bez změny, viz stránka Tratě. Pro vyhodnocení bude použita primárně online sportovní platforma STRAVA. Strava je ve zkratce sociální síť pro sportovce, kam můžou nahrávat svoje tréninky a sledovat ostatní. Na Stravu každý Žďárák nahraje svůj záznam běhu a ten by se měl spárovat se segmentem daného závodu. A co to je segment? Úsek na mapě - v našem případě trasa závodu. Tu každý Žďárák oběhne a Strava zaznamená jeho čas. Strava poté vyhodnotí všechny záznamy všech uživatelů a vytvoří pořadí.


Jak zaznamenám svůj běh?

Svůj běh můžete zaznamenat na téměř jakékoli běžecké hodinky s GPS. Na Stravě lze poté nastavit spárovaní s danou aplikací vašich hodinek a je hotovo. Kdo nemá hodinky s GPS, může použít k záznamu přímo aplikaci Strava na chytrém telefonu. Ujistěte se také, že vaše aktivity jsou veřejné. Jinak by se nezapočítávaly do pořadí segmentu.

Co když nemám Stravu? 

Založení je otázka pár minut, takže se toho nebojte!

A když si Stravu zakládat nechci?

Každý Žďárák by měl být schopen doložit svůj výkon. Může k tomu tedy být použita téměř jakákoli aplikace pro záznam GPS v chytrém telefonu, např. mapy.cz a jejich Stopař. A kdyby se chtěl zapojit i někdo ze starších ročníků bez chytrého telefonu, bude potřeba alespoň fotka času na stopkách a příběh z tratě do mailu:) 

A jak se mám navigovat po trase?

Na webu bude vždy zveřejněn podrobný popis trasy s fotkami a mapou. Před vyběhnutím doporučujeme důkladně prostudovat. Dále bude k dispozici soubor .gpx, který bude možno stáhnout a nahrát do hodinek/navigace/telefonu.

Kdy můžu trasu odběhnout? 

Podrobný popis trasy s fotkami bude zveřejněn vždy první den v měsíci kdy se měl závod odehrávat. Žďáráci pak mají celý měsíc na oběhnutí trasy. První den následujícího měsíce budou zveřejněny výsledky a podrobný popis další tratě.

Co když se mi nespáruje segment?

Může se stát, že Strava váš běh se segmentem nespáruje. V tomto případě napište na zdarak@behejzdarak.cz a situaci vyřešíme individuálně. Pokud jste trasu oběhli poctivě, o výkon rozhodně nepřijdete.