ZÁVODY

Všechny pořádané závody:

Salvátor

Žďárská 10

Okolo Staviště

Čerňák

Okolo Peperku

Žďárská míle

Dolinky

Křivák

Starý dvůr

Spojka

ZR - Veselí - ZR

+ nezávodně Štědrodenní běh